Hướng dẫn cách ghép đồ đấu trường chân lý mùa 3 sẽ giúp bạn biết cách ghép đồ dtcl mùa 3 dễ dàng.
Hướng dẫn chi tiết cách ghép đồ đấu trường chân lý mùa 3, xem bài viết cách lên đồ và ghép trang bị dtcl mùa 3 mới sau bản cập nhật 10.8 và 10.9 để biết cách ghép đồ chuẩn mạnh nhất các bạn nhé!

bảng chi tiết ghép đồ : ghép đồ đấu trường chân lý
Bảng Ghép Đồ ĐTCL mùa 3 cập nhật mới nhất:
Theo dõi bảng ghép đồ đấu trường chân lý mới nhất cho mùa 3 dưới đây để biết cách ghép đồ dtcl mùa 3 các bạn nhé!

Cung gỗ + Áo choàng bạc = Cuồng Cung Runaan: Đòn đánh trúng thêm 1 kẻ địch, gây 60% sát thương và áp dụng hiệu ứng đòn đánh.

Cung gỗ + Giáp lưới = Quyền năng khổng lồ: Khi người mang nhận sát thương hoặc gây ra đòn chí mạng thì cộng thêm 2% sát thương cộng dồn. Cộng dồn tối đã 50 lần . Khi đủ 50 stack thì thêm 25 kháng phép và giáp

Cung gỗ + Gậy quá khổ = Cuồng Đao Guinsoo: Mỗi đòn đánh thương cộng thêm 4% tốc độ đánh và cộng dồn đến vô hạn.

Cung gỗ + Nước mắt nữ thần = Dao Điện Statikk: Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lên 3 / 4 /5 mục tiêu lượng sát thương bằng 80.

Cung gỗ + Đai khổng lồ = Thông thạo Zz'Rot: Tăng 200 máu và 15% tốc độ đánh. Khi chủ sở hữu chết, một công trình 1000 /2000/3000 sinh ra tiếp tục chiến đấu

Cung gỗ + Cung gỗ = Đại Bác Liên Thanh: Tăng 15 sát thương đòn đánh, tăng 20 kháng phép. Đòn đánh thường hồi máu bằng 40% sát thương gây ra.

Cung gỗ + Găng đấu tập = Lời nhắc tử vong: Tăng 15% tốc độ đánh và 20% tỉ lệ chí mạng. Đòn đánh làm giảm 90% giáp trong 3s của kẻ địch, không cộng dồn.