Đua Top Bang Hội

(Từ ngày 13-12 đến 24h ngày 23-12)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH BANG HỘI
# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
AEHNpK nguyensoi 19 2163 221150
88VP DWChau94 21 1714 173792
F5Game HaChani 12 1347 131217

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
2 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
3 50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G