(Từ 14h 11/12 đến 17h ngày 12/12)Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
1 200.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 - 4 - 5 50.000 Gcoin
Lưu ý :
- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức vào 14h ngày 13/12
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcoin nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức`